Adviseur Allianz Hypotheken

TDA Financiële Diensten is als adviseur aangesteld door Allianz Hypotheken. TDA Financiële Diensten behoort sinds kort tot een selecte groep adviseurs die zaken doen met Allianz Hypotheken. Deze aanbieder kent een doorlopend scherp rentetarief voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. De 20-jarige rente bedraagt momenteel 2,28% en is daarmee één van de laagste in de […]

Lees verder »

Nieuwe hypotheeknormen voor 2018. Enerzijds minder lenen, anderzijds meer !!

Per 1 januari 2018 worden een drietal nieuwe spelregels van kracht omtrent de hoogte van de te verstrekken hypotheek. Ten eerste mag de hypotheek niet meer bedragen dan 100% van de marktwaarde van de woning. Deze marktwaarde wordt vastgesteld door een taxatie van een onafhankelijke makelaar. Deze maatregel betekent concreet, dat op een koopsom van […]

Lees verder »

Hypotheekrenteaftrek verder omlaag

Het kabinet Rutte III heeft het voornemen de renteaftrek verder te beperken. In 2022 wil men het tarief waartegen hypotheekrente aftrekbaar is terug brengen naar 37%. Deze versobering moet deels gecompenseerd worden door een verlaging van de bijtelling, het eigenwoningforfait en deels door een verlaging van het tarief inkomstenbelasting. Alle regeringspartijen waren al van mening […]

Lees verder »